Kontakter

Om du är intresserad och önskar ta kontakt
så ring vår ordförande:
Leif Lennhede tel:08 718 11 07
eller vår sekreterare
Mats Lindblom tel:08 767 88 38 eller 0709-38 30 08

mailadress: mats039@gmail.com