Körens historia

 

   
 

Sångsällskapet Bellmanskören bildades år 1895, alltså det år då 100-årsminnet av Bellmans död högtidshölls.

Namnvalet var naturligtvis självklart och givetvis att repertoaren i huvudsak har en klar
Bellmansprägel.

Bellmanssångernas karaktär får anses vara skälet till att Sångsällskapet är en manskör.

Ekonomin har alltid grundat sig på ideell verksamhet. Med medlemsavgifter och tillskott av blygsamma honorar från framträdanden. Kontinuiteten i körens verksamhet är klart verifierad i vackert handskrivna, välbevarade dokument.

Bellmanskören har haft många framgångar och bl.a. medverkat i bildandet av Stockholms Sångarförbund.

Två världskrig och ekonomiska lågvattenperioder har satt sina spår i annalerna, men en trogen sångarskara under sakkunnig ledning har under alla år aktivt bidragit till Stockholms kulturliv samt även med sommargästspel runt om i landet och utomlands.

I år, d.v.s. 2020 firade kören således sitt 125-årsjubileum. Och detta aktningsvärda faktum ger oss skälet till att framträda lite extra, för att som vi gjort i över ett sekel bjuda på den sångentusiasm som är körens signum.

Vi ser fram emot givande kulturevenemang, där vi kan medverka till att sprida den glädje sången ger.

Kontakta oss gärna för engagemang eller om du själv känner för att bli medlem i vår kör,