Bellmanskörens styrelse
         
Ordförande Leif Lennhede Ektorpsvägen 5 B 131 45 Nacka 08 718 11 07
Vice ordförande Ernst Lindberg Lavendelvägen 97  145 74 Norsborg 08 531 832 90
Kassör Ulf Uhr Bäckaskiftsvägen 43 122 42 Enskede 08 643 54 44
Sekreterare Mats Lindblom Björnvägen 1 181 33 Lidingö 070 938 30 08
         
         
Suppleanter Ove Gauffin Tunavägen 47 147 42 Tumba 070 270 46 72
  Roger Strömberg Stavsnäs gärde 15 192 52 Stavsnäs 073 222 64 31
         
Dirigent Agneta Geijer Karlström Grytstigen 2 147 52 Tumba 08 35 77 14